Door aankopen te doen in de App, bevestigd de klant zijn akkoord met de disclaimer, algemene voorwaarden en privacy policy

Disclaimer

Deze disclaimer is een wettelijke overeenkomst tussen de gebruiker van de Yoga met Evy App en YOGA MET EVY BVBA (hierna “YOGA MET EVY BVBA”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot het gebruik van de Yoga met Evy Application (hierna de “App”). YOGA MET EVY BVBA verstrekt deze Yoga met Evy App en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de App, of enige andere websites gelinkt naar of van deze App. In geen geval zal YOGA MET EVY BVBA aansprakelijk kunnen zijn jegens de gebruiker van de App of een derde partij voor enige vordering die in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de App ontstaat. Bovendien biedt YOGA MET EVY BVBA geen garantie dat deze applicatie ononderbroken of foutloos zal zijn, dat de gebreken zullen worden verholpen, of dat deze applicatie of de server die deze pagina’s beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
Toepasselijk recht mag de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op de gebruiker van de App van toepassing is. YOGA MET EVY BVBA is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade aan of voor virussen die uw mobiele telefoon of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de App.

De inhoud van de App is geen medisch advies

De content die we bieden via de App, waaronder alle teksten, schema’s, foto’s, beelden, illustraties, afbeeldingen, audio, video en audio-video-clips, en andere stoffen, of het nu door ons of door andere rekeninghouders of derden is, is niet bedoeld en dient niet te worden gebruikt in plaats van (A) het advies van een arts of andere medische professionals, (B) een bezoek, gesprek of overleg met een arts of andere medische professionals, of (C) informatie die op of in een productverpakking of label vermeld staat. Onze content vormt geen medisch advies. Bij een noodgeval, bel dan onmiddellijk een arts. De gebruiker van deze App mag medisch advies nooit negeren of met vertraging naar medisch advies zoeken vanwege enige inhoud in deze App, en mag onze content niet gebruiken voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem. De verzending en ontvangst van onze content, geheel of gedeeltelijk, of communicatie via het internet of andere middelen houdt geen bestaande arts-patiënt, therapeut-patiënt of andere zorgverlener relatie tussen de gebruiker van de App en ons in. De gebruiker van de App moet begrijpen dat wanneer hij/zij deelneemt aan een les, er altijd de mogelijkheid van lichamelijk letsel en/of overlijden bestaat. 
YOGA MET EVY BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de App, of enig handelen of nalaten van de kant van de gebruiker van de App als gevolg van informatie die de gebruiker van de App heeft ontvangen van de App. De gebruiker van de App volgt het lespakket voorgesteld in de App vrijwillig en op eigen risico, en ontslaat en ontheft YOGA MET EVY BVBA van alle claims of rechtsgronden, bekend of onbekend, die voortvloeien uit het gebruik van de App.

Medische toestand

De gebruiker van de App aanvaardt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze applicatie. Er kunnen blessures optreden als de gebruiker van de App niet in voldoende fysieke conditie verkeert, en er kunnen ook blessures optreden door normaal gebruik van deze App. De instructies en adviezen die in de App zijn geenszins bedoeld als vervanging van medische begeleiding.